شرکت داروسازی‌ فارابی‌ (سهامی‌ عام‌) بزرگترین‌ و مدرنترین‌ مجتمـع‌ داروسـازی‌ کشـور‌ است‌ که‌ به‌ منظور تولید انبوه‌ فرآورده‌های‌ داروئـی‌آنتـی‌ بیوتیـک‌ احـداث‌ و در دیماه سال‌ 1371 مورد بهره‌ برداری‌ قرار گرفته‌ است‌. این‌ مجتمع‌ در مساحتی‌ بالغ‌ بر 50 هزار متر مربع‌ و در زمینی‌ به‌ وسعت‌ 40 هکتاردر دامنه‌ کوههای‌ جنوبی‌ شهر زیبا وتاریخی‌ اصفهان‌ بنا شده‌ است‌. این‌ مجتمع تولید کننده‌ انواع‌ فرآورده‌های‌ دارویی‌ با ظرفیت‌ سالیانه :
1،200،000،000  عدد کپسول‌
45،000،000       شیشه‌ سوسپانسیون‌ خشک‌ و

360،000،000      عدد قرص‌ می باشد.

شرکت‌ داروسازی‌ فارابی‌ با تهیه‌ مواد اولیه‌ مورد نیاز خود از معتبرترین‌ تولیدکنندگان‌ جهان‌ و با رعایت‌ دقیق‌ قوانین‌ cGMP و با مراعات‌ ضوابط WHO در ساخت‌ وکنترل‌ داروهـا و همچنیـن‌ بر اســاس‌ استـانداردهای‌ بین‌المللیUSP ، BP و EP بهترین‌ محصولات‌ داروئی‌ آنتی‌ بیوتیک‌ را با اثـربخـشی‌ کلینیـکی‌ مطلوب‌ تولید و عرضه‌ می‌نماید.

همچنین نظام های مدیریتی مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004  و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 با دریافت گواهینامه های مربوطه از موسسه MIC انگلستان در این شرکت استقرار یافته است.