همزمان با هفته دولت و روز داروسازى

طرح توسعه کارخانجات داروسازى فارابى

مورد بهره بردارى قرار گرفت

در سومین روز هفته دولت و در آستانه پنجم شهریور ماه روز داروسازى با حضور استاندار و جمعى از مدیران استان اصفهان، طرح توسعه جدید شرکت داروسازى فارابى افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومى و امور بین ‏الملل شرکت داروسازى فارابى در این آیین مهندس علیرضا تحسیرى مدیر عامل شرکت داروسازى فارابى ضمن ارائه گزارشى از وضعیت صنعت داروسازى کشور و توانمندیها و قابلیتهاى این صنعت، صنعت داروسازى کشور را از جمله صنایع با قابلیت سرمایه گذارى بالا توصیف نموده و از آمادگى شرکت داروسازى فارابى براى افزایش تولید فرآورده‏هاى دارویى جدید در این شرکت خبر داد .

مهندس تحسیرى همچنین در خصوص طرح توسعه جدید شرکت داروسازى فارابى به تولید 30 قلم انواع فرآورده‏هاى دارویى در اشکال دارویى قرص و کپسول در سه گروه شامل گروه داروهاى غیر آنتى بیوتیک و گروه داروهاى آنتى بیوتیک غیربتالاکتام )ماکرولیدها و کینولونها( و گروه مکمل هاى رژیمى - غذایى باظرفیت تولید بالغ بر یکصد میلیون عدد قرص و دویست میلیون عدد کپسول در سال اشاره نمود.

مهندس تحسیرى در ادامه با بیان این که این طرح در مساحت پنج هزار متر مربع و طى مدت کمتر از دو سال با اعتبارى بالغ بر 32 میلیارد دلار احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفته است میزان اشتغال زایى این طرح را 45 نفر اعلام کرد.
مرتضى بختیارى استاندار اصفهان نیز در این مراسم با تقدیر از فعالیتهاى انجام شده در این واحد عظیم صنعتى به ویژه احداث طرح توسعه کارخانجات داروسازى فارابى، اظهار امیدوارى کرد با جلب سرمایه‏هاى بیشتر در عرصه صنعت داروسازى، بیش از پیش کشورمان در این زمینه به خودکفایى نائل گردد .روابط عمومى وامور بین الملل‏

تاریخ خبر: 04/06/87

WWW.FARABIPHARMA.IR