محصولات‌ دارویی‌ باید متضمن‌ سلامتی‌ و حیات‌ بشر‌ باشند. لذا سه‌ عنصر اثر بخشـی‌ ، ایمنـی‌ و پایداری‌  بـاید اختصاصـاً مورد توجه‌ قرارگیرند.

    به‌ منظور حفظ استــانداردهای‌ لازم‌ در یک‌ فرآورده‌ دارویی‌  هر فرآیند تولیدی‌ از اختلاط مواد اولیـه
 (
Mixing) تـا تهیـه‌ بچ‌ (Batch preparation) ، پرکنی‌ (Filling) و بسته‌ بندی‌ (Packaging) بایدکاملاً اتوماتیک‌ و تحت‌ نظارت‌ دقیق‌ و علمی‌ انجام‌ گیرد.

    در شرکت‌ داروسازی‌ فارابی‌، با توجه‌ به‌ مقررات‌ CGMP و بر اساس‌ اصل‌ "Box In A Box"، طراحی‌ سالنهای‌ تولید به‌ گونه‌ای‌ انجام‌ گرفته‌ که‌ هریک‌ از عملیات‌ تولید در درون‌ فضای‌ مخصوص‌ به‌ خود انجام‌ می‌گیرد.

    این‌ مورد علاوه‌ بر جلوگیری‌ از تداخل‌ فعالیت ها، امکان‌ نظارت‌ دقیق تر و نیز عدم‌ آلودگی‌ متقابل‌ را دربخشهای‌ مختلف‌ تولید فراهم‌ می‌سازد. فرآیند تولید در فضاهای‌ مذکور با بکارگیری‌ پیشرفته‌ترین‌ سیستمهای‌ ساخت‌ دارو ، به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ و اجرا گردیده‌ که‌ کلیه‌ مراحل‌ فرآیند تولید اعم‌ از انتقال‌ مواد اولیه‌ و فرمولاسیون‌ ، اختلاط ، تهیه‌، پرکنی‌ و بسته‌ بندی‌ بصورت‌ تمام‌ اتوماتیک‌ و با سرعت‌ زیاد و کیفیت‌ قابل‌ اطمینان‌ انجام‌ می‌گیرد. بعلاوه‌ در اختیار داشتن‌ فن‌آوری‌ تبدیل‌ پودر فاین‌ به‌ کمپکت‌ و سیستمهای‌ کاملاً اتوماتیک‌ انتقال‌ مواد از ویژگیهای‌ خاص‌ مجتمع‌ داروسازی‌ فارابی‌ می‌باشند. این‌ توانایی‌ها از انتقالات‌ بی‌ مورد وآلودگیهای‌ احتمالی‌ کاسته‌ و قابلیت‌ انعطاف‌جابجایی های فرآیند تولید در برابر ویژگیهای‌ فیزیکی‌متغیر مـواد اولیـه‌ که‌ از منـابع‌ مختلـف‌ دریـافت‌ می‌شوند را افزایـش‌ داده‌ و نهایتـاً امکـان‌ تولید محصـول‌ یکنواخت‌ را فراهم‌ می‌سازد.

    تمامی پرسنل‌ تولید ، مجرب‌ و کارآزموده‌ بوده‌ و از مقررات‌ GMP کاملاً آگاهند. احساس‌ مسؤولیت‌ این‌ افراد در اجرای‌ این‌ مقررات‌ ، اطمینان‌ از تطابق‌ محصولات‌ تولید شده‌ با استانداردهای‌ کیفی‌ جهانی‌ را مشه